Sharp AR-6023D
Dòng máy AR-6023D cho phép sử dụng các chức năng copy, in và scan màu A3 trong cùng 1 máy...
Giá: 28.530.000 đ
Sharp AR-6020D
Máy sao chụp, in ấn 2 mặt khổ A3, A6 & quét ảnh màu khổ A3 . Tốc độ in/copy laser...
Giá: 26.500.000 đ
Sharp AR-6023N
Máy sao chụp, in ấn 2 mặt, in mạng khổ A3, A6 & quét ảnh màu khổ A3.Tốc độ in/copy...
Giá: 29.000.000 đ
Sharp AR-5623NV
Máy sao chụp, in ấn 2 mặt, in mạng in laser & quét ảnh khổ A3.Tốc độ in/copy laser...
Giá: 26.500.000 đ
Sharp AR-6031N
Máy sao chụp, in ấn 2 mặt, in mạng khổ A3, A6 & quét ảnh màu khổ A3.Tốc độ in/copy...
Giá: 44.500.000 đ