Máy bộ HP 251-a22l
Intel Pentium J2900 (2.41GHz) cache 2MB, 2GB DDram 3
Giá: 6.490.000 đ
Máy bộ HP 280G1 MT
Intel Pentium G3250(3.2 GHz), 3 MB cache, 2GB DDRam 3 buss 1600
Giá: 6.930.000 đ
Máy bộ HP Pavilion 550-036L
Intel Pentium G3260( 3.3 GHz), 3MB cache, 2GB DDRam 3, HDD 500GB
Giá: 7.150.000 đ
Máy bộ HP 260 G1 MINI
intel Core i3-4030U(1.9GHz), 3 MB cache, 500GB HDD, No DVD
Giá: 8.305.000 đ
Máy bộ HP 280G1 MT Core I3-4160
Intel Core i3-4160(3.6GHz), 2GB DDRAM 3 buss 1600, 500GB HDD
Giá: 8.470.000 đ
Máy bộ HP Pavilion 550-501x Core i3-4160
Intel Core i3-4160(3.6 GHz), 3 MB cache, 2GB RAM, 500GB HDD
Giá: 8.470.000 đ
Máy bộ HP Pavilion 550-030L
Intel Core I3-4170(3.7 GHz), 3MB Cache, 4GB DDRAM, 500 GB HDD
Giá: 8.970.000 đ
Máy bộ HP ProDesk 400 G2 MT
Intel Core i3-4170(3.7 GHz), 3 MB L3, 2GB DDRAM, 500GB HDD
Giá: 9.075.000 đ
Máy bộ HP 550-034L(M1R70AA)
Intel Core I3-4170(3.7 Ghz) 3MB Cache, 2GB DDram 3, 500GB HDD, DVD RW
Giá: 8.850.000 đ
Máy bộ HP 500-512x
Intel Core I3-4160(3.6 GHz) 3MB cache, 4GB DDRam 3, 500GB HDD, DVDRW, Geforce GT 710 2GB.
Giá: 9.460.000 đ
Máy bộ HP 400 G2 MT(N3T11PA)
Intel Core I5-4590(3.3 GHz), 6 MB cache,4GB DDRAM3, 500GB HDD, DVDRW
Giá: 11.385.000 đ