Hộp mực Q2612A
Hộp mực dùng cho máy in HP laserjet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020...
Giá: 1.683.000 đ
Hộp mực Q2613A
Hộp mực dùng cho máy in HP laserjet 1300
Giá: 2.153.000 đ
Hộp mực Q5949A
Hộp mực dùng cho máy in HP Laserjet 1160, 1320
Giá: 2.153.000 đ
Hộp mực Q27753A
Hộp mực dùng cho máy in HP Laserjet P2014, P2015
Giá: 2.102.000 đ