toshiba E282/283
Chức năng: Copy + In mạng + Scan trắng đen Bộ tự động nạp và đảo 2 mặt bản...
Giá: 650.000 đ
toshiba E720
tốc độ sao chụp: 72 bản/phút(A4). Sao chụp nhân bản liên tục: 999 bản. Độ phân...
Giá: 1.200.000 đ