* Vui lòng chọn thành phố !

* Vui lòng chọn quận huyện !

* Vui lòng chọn bản sử dụng/tháng !

* Vui lòng chọn chức năng !

* Vui lòng chọn hợp đồng !

Ricoh MP 4000/4001/5000/5001

40 tờ/ phút

Ricoh MP 4000/4001/5000/5001

(Hình chỉ mang tính chất chỉ dẫn, có thể không chính xác)